W dniu 13.08.2020 r. Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski podpisał
z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Panem Krzysztofem Grabowskim umowę o dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina Sieroszewice w ramach dofinansowania pozyskała kwotę 128 250,00 zł. Dzięki inwestycji przebudowany zostanie odcinek ul. Wiśniowej w Sieroszewicach.

Opracowała: Marzena Sztukowska