W dniu 17 grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie inwestycji i działań zrealizowanych na terenie gminy Sieroszewice przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. W 2021 roku wykonano m.in. remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi, renowację zbiornika wodnego w Parczewie, budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Wielowieś przy ul. Kościelnej i Grabowskiej i przebudowę drogi do gruntów rolnych łączącej miejscowości Masanów i Wielowieś.

Sfinalizowane inwestycje wizytowali: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński oraz Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim Sylwia Kaźmierczak.

Po obejrzeniu zakończonych prac władze gminy oraz zaproszeni goście uczestniczyli w podsumowaniu inwestycji w świetlicy wiejskiej w Wielowsi. Wójt Gminy podkreślił, że dzięki dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim udało się zrealizować wiele projektów, które poprawiły bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Z kolei Wicemarszałek Krzysztof Grabowski wskazał na wartość wykonanych prac i powiedział o niektórych planach inwestycyjnych na 2022 rok. Zastępca Wójta, a zarazem Lider Grupy Odnowy Wsi Wielowieś Bartosz Kubica podziękował zaangażowanym w przedsięwzięcia.

Podczas spotkania proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca w Wielowsi ks. Bogdan Reczek poświęcił zmodernizowaną salę.