W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Sieroszewice do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024 współfinansowanego z Funduszu Solidarnościowego otrzymanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu.

Głównym celem zadania jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Realizacja zadania ma umożliwić osobom z niepełnosprawnością skorzystanie z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczać skutki niepełnosprawności, stymulować osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwić realizowanie prawa do niezależnego życia oraz przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych wsparciem asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 93, w terminie do 12 września 2023r.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na w/w usługę w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.