Urząd Gminy Sieroszewice przypomina, iż od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródło/a ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) poprzez złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Dla nowego źródła ciepła (nowy dom lub wymiana pieca w starym domu), które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Deklarację można złożyć:

  1. Drogą elektroniczną – przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/
  2. W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sieroszewice.

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Więcej informacji nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać na stronie internetowej: https://zone.gunb.gov.pl/