W 2007 roku Urząd Gminy wydał książkę autorstwa Pana Marka Olejniczka. Książka ta nosi tytuł: „Gmina Sieroszewice przyroda – historia – zabytki” Książka zawiera bardzo wiele ciekawych informacji o wszystkich miejscowościach Gminy, wyposażona jest w wiele ilustracji oraz zdjęć tak współczesnych jak i archiwalnych. Polecamy ją wszystkim, których interesuje środowisko, w którym żyjemy.

Książka Teresy Migasiewicz „W księżycową noc na ołobockich polach…” została opublikowana w 2007 roku. W roku tym mija 64 rocznica od daty katastrofy samolotu 138 dywizji typu Halifax JD-154, który w nocy z 14 na 15 września 1943 roku runął w Nowych Skalmierzycach. Samolot ten miał dokonać zrzutu dla organizacji podziemnych działających wWielkopolsce, w tym równiez dla Armii Krajowej działającej na terenie miejscowości Ołobok.

W 2008  roku Urząd Gminy Sieroszewice wydał debiutacki tomik wierszy pana Piotra Fałczyńskiego pn. „Nieistotny fakt…”. Piotr Fałczyński to mieszkaniec naszej Gminy. Urodził się i mieszka w Ołoboku-najstarszej miejscowości gminy. Wydanie tomiku wierszy zbiegło się z obchodami 800-lecia miejscowości Ołobok.„Nieistotny fakt…” to VI rozdziałowy tomik zawierający kilkanaście wierszy autorstwa Piotra Fałczyńskiego.

Zespół Pieśni i Tańca OŁOBOK  to kolejna publikacja wydana przez Urząd Gminy Sieroszewice. Książka stanowi  historię powstania i chronologiczny opis pracy artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca OŁOBOK, który w 2009 roku obchodził 50-lecie istnienia.

W 2010 roku Urząd Gminy Sieroszewice wydał książkę autorstwa Pani Ewy Kotowskiej-Rasiak i Pani Justyny Sprutta. Książka ta nosi tytuł: „Ołobok na cysterskim szlaku”. Książka jest podzielona na dwie części. Pierwsza część naukowa opracowana przez dr Justynę Sprutta dotyczy genezy i duchowości cysterskiej oraz sztuki tego zakonu. Część druga pisana przez obie autorki ma charakter popularnonaukowy. W książce szczegółowo opisana została działalność klasztoru cysterek. Autorki sięgnęły również do najnowszej historii Ołoboku. W publikacji znajdują się wiadomości o szlaku cysterskim w Polsce. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami, a na końcu zamieszczono album składający się z 45 kolorowych zdjęć. Polecamy ją wszystkim, których interesuje tematyka cysterska i najstarsza miejscowość w gminie Sieroszewice – Ołobok.

Publikacja zawiera gotowe propozycje tras wiodących z dala od ruchliwych ulic przez najciekawsze miejsca gminy Sieroszewice. Przewodnik daje możliwość poznania atrakcji krajoznawczych i przyrodniczych gminy Sieroszewice, zwiedzenia ciekawych zabytków, zobaczenia miejsc związanych z historią i kulturą przodków, odkrycia miejsc niezwykłych i bardzo urokliwych. Pozycja ta dostarcza także niezbędnej, szczegółowej wiedzy na temat przebiegu tras (mapki) oraz zawiera opisy walorów przyrodniczo – krajoznawczych, które są bogato ilustrowane kolorowymi zdjęciami. Publikację przygotowały: Anna Banasiak i Katarzyna Maj, nauczycielki Zespołu Szkół w Sieroszewicach. Zdjęcia wykonali: Jakub Janecki, Anna Banasiak i Katarzyna Maj. 

Przewodnik został wydany ze środków Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, które gmina Sieroszewice otrzymała zgłaszając publikację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a także ze środków gminy Sieroszewice.

W 2012 roku Urząd Gminy Sieroszewice wydał tomik pokonkursowy pt. „Z życia wzięte”. W publikacji zamieszczono nagrodzone wiersze w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Pawła Brylińskiego w Sieroszewicach zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach, pod patronatem Wójta Gminy Sieroszewice. W tomiku opublikowano protokół konkursu. Znalazło się w nim także słowo wójta Czesława Berkowskiego skierowane do czytelników.   

W 2012 roku Urząd Gminy Sieroszewice wydał książkę autorstwa Pani Ewy Kotowskiej-Rasiak. Książka ta nosi tytuł: „Z kart historii – Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Sieroszewicach (1925-2012)”.W książce znajdują się informacje na temat istnienia bractwa przed II wojną światową. Kolejne rozdziały poświęcone są bieżącej działalności od momentu reaktywacji organizacji w 2000 r. aż do czasów współczesnych. W publikacji opisane są losy sztandaru i strzelnicy przedwojennej. Zamieszczono także relacje z obchodów jubileuszowych bractwa. Jeden rozdział poświęcono spotkaniom noworocznym braci kurkowych z pierwszym biskupem kaliskim ks. Stanisławem Napierałą. W publikacji można znaleźć także informacje na temat kierownika szkoły w Rososzycy Władysława Karolewskiego, który także był członkiem bractwa, a został zamordowany w Lasku Winiarskim w 1939 r. Na kartach książki znajduje się wykaz wszystkich członków bractwa od 2000 r. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami, a na końcu zamieszczono album składający się z kolorowych zdjęć. Publikację polecamy wszystkim, których interesuje historia bractwa i osób związanych z tą organizacją.

W 2013 roku Urząd Gminy Sieroszewice wydał książkę autorstwa Jana Brody. Książka nosi tytuł: „Com widział i słyszał, spisałem”. Publikacja jest uwieńczeniem projektu „Nad wszystkie inne, ceń strony rodzinne” realizowanego w Szkole Podstawowej w Strzyżewie, który został nagrodzony przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Jan Broda w latach 1936-1938 był nauczycielem w szkole w Strzyżewie i w tym czasie spisał obyczaje, obrzędy, a także codzienne życie mieszkańców Strzyżewa i sąsiednich wiosek. Rękopis odnalazł nieżyjący nauczyciel Marek Olejniczak i przepisał go na maszynie. Jego marzeniem było wydanie tego w formie książkowej. Niestety, jemu się to nie udało, ale obecne nauczycielki: Anita Setecka i Beata Dachowska zrobiły opracowanie i doprowadziły do wydania książki.

Kolejną publikacją wydaną w 2013 roku jest album „Gmina Sieroszewice w rysunkach Czesława Wosia”. Teka zawiera 25 prac. Rysunki przedstawiają zabytki, krajobrazy i inne obiekty znajdujące się w gminie Sieroszewice. Prace autor wykonał w małym formacie i tuszem, ponieważ były one dostosowane do druku i przygotowania albumu. Opisy do poszczególnych rysunków przygotowała Ewa Kotowska-Rasiak. Głównym źródłem, z którego korzystała opisując rysunki Czesława Wosia była książka „Gmina Sieroszewice przyroda – historia – zabytki” nieżyjącego już Marka Olejniczaka, a także informacje uzyskane od sołtysów poszczególnych miejscowości. Wydawcą albumu jest Urząd Gminy Sieroszewice w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich.

W 2014 roku Urząd Gminy Sieroszewice wydał książkę pt. „Cysterki w Ołoboku” pod redakcją Ewy Kotowskiej-Rasiak i Justyny Sprutty. Jest to publikacja podsumowująca obchody 800-lecia lokacji klasztoru cysterek w Ołoboku, które odbyły się w dniach 6 i 7 lipca 2013 roku. W książce znajdują się cztery wykłady wygłoszone podczas konferencji popularno-naukowej. Są to następujące wykłady: „Rozwój gospodarczy opactwa cysterskiego w Ołoboku na przestrzeni wieków” dr Damiana Pałki, „Owińska, gmina Czerwonak – siostrzany klasztor cysterek w Ołoboku” dr Barbary Stolpiak, „Ikonografia wnętrza kościoła pocysterskiego w Ołoboku” dr Justyny Sprutty oraz „Edukacja w klasztorze cysterek w Ołoboku” Ewy Kotowskiej-Rasiak. W publikacji zamieszczono nagrodzone i wyróżnione wiersze z Religijnego Konkursu Poetyckiego „Cysterskie strofy” zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach, a także nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne oraz zdjęcia nadesłane na konkursy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach. W książce znalazł się też rozdział opisujący wydarzenia sprzed roku. W albumie oprócz wspomnianych prac plastycznych i fotografii są zdjęcia, m.in.: z konferencji popularno-naukowej, uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, rozstrzygnięcia konkursów i widowiska historycznego „Ołobok przez wieki”. W książce można zobaczyć także ryciny Czesława Wosia. Publikację polecamy wszystkim, których interesuje historia Ołoboku.

W 2016 roku Urząd Gminy Sieroszewice wydał książkę pt. „Gmina Sieroszewice – 25 lat samorządności” pod redakcją Ewy Kotowskiej-Rasiak. Pomysł opracowania takiej monografii zrodził się z okazji 25. rocznicy świętowania samorządności w Polsce. Książka dotyczy funkcjonowania gminy Sieroszewice w ciągu 25 lat. W publikacji przedstawiono nazwiska wszystkich radnych i sołtysów działających w poszczególnych kadencjach oraz pracowników Urzędu Gminy. Wymienione zostały najważniejsze inwestycje zrealizowane w ciągu minionego ćwierćwiecza. Podane zostały także wiadomości na temat działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej i społecznej. Istotną część monografii stanowi album, w którym zamieszczono zdjęcia osób i wydarzeń związanych z tamtym okresem. Książkę polecamy wszystkim, których interesuje historia Gminy Sieroszewice.

W 2022 roku Urząd Gminy Sieroszewice wydał tomik wierszy pana Piotra Fałczyńskiego pn. „Nie przyzwyczajaj”. Poeta to mieszkaniec naszej Gminy, laureat 142. Ogólnopolskich konkursów literackich, autor tomików poetyckich i współautor ponad stu antologii i almanachów. Lektura zawartych w tomie ,,Nie przyzwyczajaj się’’ wierszy i opowiadań skłania do przeorganizowania własnego sposobu istnienia oraz do subiektywizacji świata. Autor kusi odbiorcę kodami dostępu do kolejnych poziomów świadomości.