szczegółowe informacje w zakładce REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI  pod poniższym adresem:

https://www.sieroszewice.pl/art,840,rekrutacja.html