Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza na na spotkanie informacyjne pn.  Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich, które odbędzie się w dniu 6 maja  w Ostrowie Wielkopolskim w Młodzieżowym Domu Kultury  w godz. 10:00-14:15, ul. Wolności 10.
Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości uzyskania wsparcia dla firm z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego. Będę mieli Państwo również możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z ekspertami z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Informacje o spotkaniu oraz szczegółowa agenda spotkania znajdują się na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/spotkanie-w-ostrowie-wielkopolskim-innowacyjna-firma-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-z-funduszy-europejskich/

W celu potwierdzenia udziału w spotkaniu prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem:  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/formularz-rejestracyjny-na-spotkanie-innowacyjna-firma-w-ostrowie-wielkopolskim/

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail: spotkaniaregionalne@miir.gov.pl