INFORMACJA

Gmina Sieroszewice informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w terminie do dnia 31.12.2022 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2237)

Najważniejsze założenia związane ze sprzedażą węgla:

  • Gmina nie ma wpływu na kraj pochodzenia węgla, natomiast węgiel posiada stosowne certyfikaty wydawane przez dystrybutora potwierdzające jego jakość.
  • Do końca roku możliwy jest zakup maksymalnie 1,5 tony na gospodarstwo domowe. Taką samą ilość będzie można nabyć od 1 stycznia.
  • Wniosek zawiera oświadczenie, iż gospodarstwo domowe nie zakupiło do tej pory węgla poniżej 2000 zł za tonę w ilości co najmniej 3 ton.

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO