Dnia 15.03.2019 roku Druhowie z OSP Wielowieś odwiedzili Szkołę Podstawową w Wielowsi, gdzie przeprowadzony został Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” pod Patronatem Wójta Gminy Sieroszewice Pana Anatola Piaskowskiego. Do Turnieju zgłosiło się 51 uczestników. Po przywitaniu gości przez druha Piotra Glapiaka, każdy uczestnik otrzymał test adekwatny do swojej kategorii wiekowej oraz 45 minut na jego rozwiązanie. Jury pracowało w składzie: Komendant Gminny ZOSPRP Mieczysław Maciuszczak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP i jednocześnie prezes OSP Wielowieś Tomasz Woźniak, Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSPRP Wojciech Andrzejewski, Naczelnik OSP Wielowieś Krzysztof Pawlik, Członek zarządu OSP Wielowieś Maciej Michalak. Wyniki konkursu przedstawiały się następująco: Pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych zajęli: -Martyna Lisiak – Filip Zimoch – Piotr Kaźmierczak, Drugie miejsca zajęli: – Bartłomiej Kościelny – Bartosz Kujawa – Wiktoria Dryka, Trzecie miejsca zajęli: – Bartosz Szablewski – Natalia Lisiak ex aequo Jakub Ilski – Agata Bilska. OSP Wielowieś składa podziękowania: Dyrekcji SP w Wielowsi za miłe przyjęcie i możliwość organizacji Turnieju w szkole,  Panu Wójtowi Anatolowi Piaskowskiemu za objęcie swoim patronatem turniej oraz za nagrody dla najlepszych uczestników. Podziękowanie również dla druhów Mateusza Piaskowskiego, Aleksandra Przybyłka i Nikodema Mańkowskiego z MDP Wielowieś, którzy włożyli ogrom pracy i pomogli w przygotowaniu konkursu. Cieszymy się, że tak duża grupa młodzieży chciała wziąć udział w Turnieju i jednocześnie zapraszamy w przyszłym roku.

OSP Wielowieś