Dnia 2 czerwca 2019r. uczniowie klas 1, 2 i 4 zaprezentowali  się w formie tanecznej, odśpiewali piosenki, przedstawili krótką inscenizację przed seniorami z Wielowsi.
W programie znalazły się także indywidualne popisy wokalne. Przez  program  słowno – muzyczny dzieci pragnęły wyrazić uczucia, jakimi darzą mamy. Na zakończenie odśpiewano ,,Sto lat”. W dalszej części programu starsi  uczniowie: Grzegorz Grzelak i Mateusz Piaskowski przygrywali na akordeonie i organach seniorom do śpiewu.

Obsługą sprzętu zajęli się Bartosz Włodarczyk, Eryk Szuleta i Mateusz Piaskowski, zaś dzieci do występu przygotowały nauczycielki: Bogusława Bogusz, Anna Walerian i Bożena Małecka. Podczas przedstawienia uczniów na spotkaniu była także obecna dyrektor szkoły, Mirosława Kmiecik.

Autor: Mirosława Kmiecik