28 lutego w Sali OSP w Iwanowicach podpisano umowy dotyczące realizacji grantów przyznanych przez LGD „Długosz Królewski”. W uroczystości uczestniczyło 8 grantobiorców z terenu 4 gmin wchodzących w skład LGD.

Umowę na grant pod nazwą: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rososzycy w urządzenia klimatyzacyjne oraz malowanie pomieszczenia” na kwotę 30774,60 zł podpisali: prezes Klubu Seniora „Sami Swoi” – Jerzy Kowalski oraz członek Zarządu – Wiesław Kamzol. Umowę podpisano w obecności wicemarszałka – Krzysztofa Grabowskiego, Starosty Kaliskiego oraz włodarzy gmin tworzących LGD, w tym naszego Wójta – Anatola Piaskowskiego.

Imprezę uświetnił występ orkiestry dętej OSP Iwanowice.

Wartość projektu: 30 774,60 zł

Wartość dofinansowania 29 235,00 zł