DANE KONTAKTOWE URZĘDU GMINY SIEROSZEWICE
ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Urząd Gminy Sieroszewice
ADRES NUMER TEL. ADRES E-MAIL NIP URZĘDU
Sieroszewice, ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice
woj. wielkopolskie
(62) 739 60 76 sieroszewice@sieroszewice.pl 622 17 53 422
(62) 739 60 23
(62) 739 60 89 REGON URZĘDU
Fax (62) 739 64 56 000546259

Dane do faktur:

      GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice
woj. wielkopolskie NIP   622 25 65 007 REGON   250855156      
Imię i nazwisko pracownika Stanowisko Numer pokoju Numer
wewnętrzny telefonu
Adres mailowy
Stanowiska kierownicze
Anatol Piaskowski Wójt Gminy 9 360 a.piaskowski@sieroszewice.pl
Bartosz Kubica Zastępca Wójta 12 338 kubica@sieroszewice.pl
Mirosława Busza Sekretarz Gminy 13 341 sekretarz@sieroszewice.pl
Karolina Kałużna Skarbnik Gminy 15 340 skarbnik@sieroszewice.pl
Marzena Pilarska Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego
6 336 usc@sieroszewice.pl
Ryszard Boduch Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska 19 348 ryszardboduch@sieroszewice.pl
Samodzielne stanowiska pracy
Radosław Cegła Radca Prawny;
Inspektor Danych Osobowych
3 353 rp@sieroszewice.pl
ido@sieroszewice.pl
Tomasz Woźniak Inspektor ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej 16 346 kadry@sieroszewice.pl
Roman Sodolski Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 4 334 romansodolski@sieroszewice.pl
Grażyna Anioł Inspektor ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych 11 342 biurorady@sieroszewice.pl
Monika Mądra Podinspektor ds. obsługi sekretariatu 10 330 sieroszewice@sieroszewice.pl
         
Tomasz Gabryszak Informatyk serwis@sieroszewice.pl
Referat finansowo-podatkowy
Janina Pawlak Inspektor ds. finansowo-płacowych  14 344 finanse@sieroszewice.pl
Maria Walczak Inspektor ds. księgowości budżetowej 14 344 finanse@sieroszewice.pl
Edyta Domańska Inspektor ds.  księgowości budżetowej 14 344 finanse@sieroszewice.pl
Małgorzata Olejnik Inspektor ds. finansowo-księgowych 14 344 m.olejnik@sieroszewice.pl
Bożena Jaś Inspektor ds.  księgowości podatkowej 1 331 kasa@sieroszewice.pl
Dorota Dolata Inspektor ds. obsługi kasowej 1 331 kasa@sieroszewice.pl
Krystyna Fornalczyk Inspektor ds. wymiaru podatków 2 332 podatki@sieroszewice.pl
Agnieszka Kulas Inspektor ds. wymiaru podatków 2 332 podatki@sieroszewice.pl
Referat inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska
Damian Szkudlarek Zastępca Kierownika Referatu 20 351 damianszkudlarek@sieroszewice.pl
Łukasz Hałupnik Inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego 20 350 lukaszhalupnik@sieroszewice.pl
Jerzy Kucharski Inspektor ds. rolnictwa 23 333 srodowisko@sieroszewice.pl
Marzena Sztukowska Inspektor ds. gospodarki komunalnej 23 335 marzenasztukowska@sieroszewice.pl
Robert Osowicz Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 18 337 r.osowicz@sieroszewice.pl
Milena Ryfa Podinspektor ds. gospodarski odpadami komunalnymi 21 347 odpady@sieroszewice.pl
Anna Napierała Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi – zastępstwo 21 347 a.napierala@sieroszewice.pl
Patrycja Kaczmarek Podinspektor ds. ochrony środowiska 21 347 p.kaczmarek@sieroszewice.pl
         
         
Stanowiska pomocnicze i obsługi
Karolina Jakubowska                                               Pomoc administracyjna                                                                                                                           21               347                          k.jakubowska@sieroszewice.pl                                               
Alicja Kaźmierczak Pomoc administracyjna 20 350 a.kazmierczak@sieroszewice.pl
Joanna Pilarska Sekretarka 10 330 sieroszewice@sieroszewice.pl
Monika Szlachta Pomoc administracyjna 11 342 m.szlachta@sieroszewice.pl
Urszula Kalina Sprzątaczka                                              
Jednostki Organizacyjne Gminy
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ADRES NUMER TEL. ADRES E-MAIL
GZEASiP – Gminny Zakład Ekonomiczo-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach Ołobok, ul. Kościelna 16
63-405 Sieroszewice
(62) 580 40 30 oswiatasieroszewice@wp.pl oswiata@sieroszewice.pl
GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach Sieroszewice, ul. Ostrowska 93
63-405 Sieroszewice
(62) 739 63 62 gopssieroszewice@osw.pl
510 982 760, 510 982 793  
GZK – Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach Sieroszewice, ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice (budynek za Urzędem Gminy)
(62) 735 10 62 gzk@sieroszewice.pl
GOK – Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach Sieroszewice, ul. Ostrowska 49
63-405 Sieroszewice
(62) 739 62 82 goksieroszewice@onet.pl
GBP – Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach Sieroszewice, ul. Ostrowska 49
63-405 Sieroszewice
(62) 739 62 92 mariamarciniak@interia.pl
FILIE BIBLIOTECZNE: ADRES NUMER TEL. ADRES E-MAIL
w Wielowsi Wielowieś, ul. Słoneczna 10
63-405 Sieroszewice
(62) 739 00 24 dominikajozefiak@interia.pl
w Ołoboku Ołobok, ul. Kościelna 16
63-405 Sieroszewice
(62) 739 04 36 marlena.biblioteka@interia.pl
w Strzyżewie Strzyżew, ul. Kolonia 52
63-405 Sieroszewice
(62) 739 80 08 biblioteka19@op.pl