W czwartek 17 października 2022 roku w Urzędzie Gminy odbyła się XL sesja Rady Gminy Sieroszewice. W obradach uczestniczył: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna oraz Radca Prawny Radosław Cegła. Na sesji obecnych było 15 radnych. Obrady otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

Radni podjęli jednogłośnie 2 uchwały dotyczące zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 oraz zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032.

Kluczowe sprawy, którymi zajmowali się Radni dotyczyły sprawnego zarządzania sprzedażą węgla mieszkańcom gminy.