ZEBRANIA WYBORCZE ZAKOŃCZONE

W dniu 26 marca 2019 r. odbyło się ostatnie zebranie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dla 18 Sołectw z terenu Gminy Sieroszewice, które rozpoczęły się 13.02.2019 r. Zebrania cieszyły się dużą frekwencją. W zebraniach uczestniczyło blisko 1200  mieszkańców Gminy Sieroszewice uprawnionych do udziału zgodnie ze spisem wyborców Urzędu Gminy w Sieroszewicach. W 6 sołectwach nastąpiła zmiana sołtysa. Sołtysami na pięcioletnią kadencję 2019 – 2024 w poszczególnych sołectwach zostali:

Bibianki – Maciej Marciniak

Biernacice – Lech Warga

Bilczew – Henryk Rosa

Kania – Jan Szmaj

Latowice – Andrzej Gierlach

Masanów – Stanisław Płomiński

Namysłaki – Jerzy Dera

Ołobok – Justyna Karbowy

Parczew – Eugeniusz Szymankiewicz

Psary – Rafał Bartnik

Raduchów –  Zofia Stacherzak

Rososzyca – Andrzej Chwiłkowski

Sieroszewice – Tadeusz Łapiński

Sławin – Lucjan Gmerek

Strzyżew – Bernadeta Biała

Westrza – Mariola Karolak

Wielowieś – Stanisław Karolak

Zamość – Tomasz Skrzypek

Pan Wójt Anatol Piaskowski dziękuje za liczny i aktywny udział w zebraniach a wszystkim sołtysom gratuluje i życzy owocnej pracy na rzecz mieszkańców.

Opracowała: Marzena Sztukowska