W sobotę 14 stycznia 2023 w „Domu Strażaka” w Rososzycy odbyło się Zebranie Sprawozdawcze jednostki OSP Rososzyca za 2022 rok.

W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski oraz Zastępca Wójta Bartosz Kubica.

Sprawozdanie z działalności za 2022 rok przedstawił Prezes dh Dawid Smug i Naczelnik dh Szymon Kloński. Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik dh Łukasz Chlasta a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Dawid Tułaza. Podczas zebrania udzielono jednogłośnie absolutorium Zarządowi OSP za 2022 rok.

W trakcie zebrania Wójt Gminy Anatol Piaskowski wręczył druhom medale, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Wójt Gminy jeszcze raz serdecznie dziękuje jednostce OSP za całoroczną współpracę, poświęcenie i aktywny udział w życiu społecznym Rososzycy i gminy.