W miniony weekend na terenie Gminy Sieroszewice odbyły się kolejne Zebrania Sprawozdawcze OSP z działalności w 2022 roku. Spotkania był okazją do podsumowania i oceny wyników pracy za miniony rok. Dyskutowano również o problemach jednostek oraz wyznaczono cele i plany na bieżący rok.

Po przeczytaniu porządku zebrań przedstawiono sprawozdania z działalności jednostek, sprawozdania finansowe oraz sprawozdania komisji rewizyjnej. Udzielono absolutorium Zarządowi OSP Wielowieś, Psary oraz Masanów za 2022 rok.

W zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Anatol Piaskowski oraz Zastępca Wójta Bartosz Kubica. Wójt Gminy dziękuje druhom i druhnom za zaangażowanie, współpracę oraz za wszystkie działania na rzecz naszej gminy.